Wat is Rope Access

Rope Access (RA) is een veilige, efficiënte en kostenbesparende methode om een werkplek op hoogte te creëren.
Dit komt doordat er in het algemeen een korte doorlooptijd gerealiseerd kan worden.
Door meerdere disciplines te combineren heeft Rope Access minimale impact op parallel lopende werkzaamheden c.q. processen.

Door de jaren heen is in de industrie de veiligheid van de Rope Access sterk geëvolueerd.
Er zijn diverse internationale normen en regelgevingen ontstaan inzake veiligheid & kwaliteit betreffende de werkmethodiek maar ook voor personeel en de te gebruiken materialen.

Oorspronkelijk komen de technieken uit de bergsport en speleologie, maar tegenwoordig zijn er weinig overeenkomsten meer met deze sporten. De Rope Access technieken zijn de afgelopen 20 jaar aanzienlijk aangepast en doorontwikkeld voor het gebruik in de industrie.

Rope Access is een exclusieve manier van tijdelijke werkpositionering. Deze techniek is van toepassing op situaties waarbij “lijnen” worden gebruikt als primair middel tot steun en voor verticaal en/of horizontaal transport van of naar een werklocatie.
Hierdoor kunnen specialisten na een uitgebreide instructie m.b.v. Rope Access in hun werkzaamheden begeleidt worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan inspecteurs van Stoomwezen.

Door het gebrek aan Nederlandse wetgeving en specifieke werksystemen waarbij RA werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden hanteert TOTALIS de IRATA werkmethodiek.
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) is een overkoepelde instantie die erop toeziet dat veiligheid en kwaliteit van de Rope Access gewaarborgd is en nageleefd wordt.
De werkmethodiek van de IRATA is in overeenstemming met de geldende Europese Richtlijnen voor het werken op hoogte maar wordt ook wereldwijd toegepast.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.irata.org.

Terug naar boven.


Wet en regelgeving

Richtlijnen voor werken op hoogte die in Staatsblad 2004 279 staan kunt u hier bekijken.

Terug naar boven.


Werkwijze

Door de inzet van onze multidisciplinaire medewerkers kunnen we per project een team op maat samenstellen dat het meest geschikt is voor de werkzaamheden.

Voorbeeld:
Wanddiktemetingen tpv een koolstofstalen kolom op 40 meter hoogte.
Uitvoering vindt plaats door een team van minimaal 2 personen.

 1. Montage touwen t.b.v. Rope Access
 2. Isolatie verwijderen
 3. Coating verwijderen
 4. Wanddikte metingen uitvoeren
 5. Reparatie door foto-lasser
 6. Uitvoeren NDO ter plaatse van reparatie
 7. Aanbrengen coating
 8. Montage van isolatie

Normaliter zouden deze werkzaamheden door 5 verschillende firma’s uitgevoerd worden.
Het is duidelijk dat door de bijzondere compacte werkwijze en inzet van een multidisciplinair team er veel voordelen zijn vanwege het beperken van de afstemmingsverliezen, n.l.:

 • Kortere doorlooptijd
 • 1 aanspreekpunt
 • Veiligheid
 • Minder administratieve handelingen

Terug naar boven.


IRATA Certificaat

IRATA staat voor Industrial Rope Access Trade Association en is in de 80'er jaren in het leven is geroepen om de veiligheid te waarborgen voor de industrie als gevolge van het groeiende aantal bedrijven die zich met bezig houden industriële touw technieken.

Het IRATA certificaat dat men via een cursus met examen kan verkrijgen is wereldwijd erkent en is het bewijs dat diegene gekwalificeerd is om Rope Access werkzaamheden op een veilige en beheerste manier kan uitvoeren.

IRATA maakt onderscheid in 3 levels waarbij 1 het laagste en 3 het hoogste.

De cursus duurt 5 dagen (4 dagen les, 1 dag examen)

Eisen voor IRATA level 1:
- Minimale leeftijd 18 jaar
- Lichamelijk en medisch fit
- Geen ervaring nodig
- Geen hoogtevrees
Mogelijkheden met IRATA level 1:
- Werkzaamheden uitvoeren onder supervisie van een IRATA level 3
- Verantwoordelijk voor eigen rope access materiaal
Eisen voor IRATA level 2:
- Minimaal 12 maanden en 1000 uur ervaring als IRATA level 1
- Lichamelijk en medisch fit
Mogelijkheden met IRATA level 2:
- Touw installaties en redding, inclusief transport over touwen onder supervisie van een IRATA level 3
Eisen voor IRATA level 3:
- Minimaal 12 maanden en 1000 uur ervaring als IRATA level 2
- Lichamelijk en medisch fit
- Een geldig EHBO certificaat
- Een schriftelijke aanbeveling van een IRATA gecertificeerd bedrijf
Mogelijkheden met IRATA level 3:
- Supervisie houden op rope access projecten
- Op de hoogte van geavanceerde reddingstechnieken
- Vertrouwd met relevante werk technieken en de wetgeving

Voor vragen of meer informatie kunt u een email sturen naar info@totalis.nl

Terug naar boven.


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image