Totalis kan uw installaties beschermen tegen corrosie door uw installatiedelen on-site te stralen en conserveren. Enkele voorbeelden zijn:

  • tanks
  • constructies
  • leidingen
  • appendages
  • etc…

Afhankelijk van een aantal factoren (zoals staalsoort, temperatuurbereik, omgeving enz.) wordt gekozen voor het best passende verfsysteem. Ook het reinigen, repareren en conserveren van beton behoort tot de werkzaamheden van totalis.

Om in de toekomst gevrijwaard te blijven van de risico’s die corrosie met zich meebrengt stelt Totalis in samenwerking met de opdrachtgever inspectieprogramma’s op. Hierdoor blijft de integriteit van uw installatie gewaarborgd en heeft u geen onnodige kosten als gevolg van corrosie.

Bij Totalis is een vakman pas een vakman wanneer hij zijn werkzaamheden ook veilig, service gericht en op een ergonomisch verantwoorde wijze uitvoert. Ons personeel wordt hierin voortdurend bijgeschoold zodat hun kennis up-to-date is.